Vidre filtrant per millorar la qualitat de l’aigua

Per tenir una piscina perfecta i amb l’aigua neta i cristal·lina s’ha de tenir en compte, entre altres factors, els filtres de l’aigua.

Els filtres de l’aigua per a piscines poden funcionar amb sorra de silici o bé amb vidre, els quals retenen les impureses que hi ha a l’aigua quan aquesta passa pel filtre, deixant-la altra vegada neta i transparent.

Els filtres de sorra són, ara per ara, els més utilitzats per la majoria de clients que disposen de piscina. No obstant això, els vidres filtrants s’estan convertint en un competidor directe als tradicionals filtres de sorra, agafant cada vegada major protagonisme sobretot per la seva qualitat, efectivitat i durabilitat.

Si bé els dos tipus de filtres són eficaços, l’ús del vidre comporta una sèrie d’avantatges que en millora la qualitat de l’aigua i la rendibilitat del material.
Algunes d’aquestes són:

El vidre és un material reciclat, 100% ecològic

  • S’obté de l’excedent domèstic, comercial i industrial. Es tracta doncs de donar un segon ús a aquest material d’una forma respectuosa amb el medi ambient.

El vidre filtrant té una major durabilitat.

  • Mentre que els filtres de sorra necessiten ser reemplaçats aproximadament cada 3-4 anys, els filtres amb vidre tenen una vida útil de fins a 10 anys. A més, no és necessari reemplaçar-ne el vidre, sinó que es poden reutilitzar rentant-los amb àcid o clor, i tornar a tenir la mateixa efectivitat.

El rendiment de filtratge en el vidre és superior

  • També és més resistent al desgast per fregament. A diferència de la sorra de silici, el vidre no fa grumolls ni canalitzacions, i per tant té una major capacitat de filtració.

Menys probabilitats que s’hi facin algues o fongs

  • El vidre, al ser de naturalesa amorfa, és a dir que les partícules tenen costats llisos tenen menys probabilitats que s’hi facin algues o hi apareguin fongs.

Els filtres de vidre són més eficients.

  • Aquests rentaran cada vegada més ràpid a mesura que el material sigui més lleuger, ja que tenen una millor flotació, fet que permetrà obtenir una neteja de l’aigua més ràpida, i per tant amb una menor despesa d’aigua.

Redueix el consum.

  • L´ús de filtre de vidre permet reduir fins a un 40% el consum de productes químics, obtenint així una qualitat superior de l’aigua.
  • El filtrant de vidre permet aconseguir fins a un 25% d’estalvi d’aigua en els rentats del filtre, aconseguint així una piscina sostenible amb el medi ambient.

 

És evident que la sorra de silici continua sent el filtre més utilitzat per a la majoria de les piscines domèstiques i comercials, ja que el cost és inferior al del vidre filtrant. Ara bé, si té previst renovar la sorra del seu filtre, ara és el moment de plantejar-ser provar el vidre filtrant, ja que la seva l’optimització i el rendiment és molt superior gràcies a l’estalvi energètic, reducció en despesa d’aigua, recanvis i productes químics. A més, la seva piscina millorarà molt en la transparència i qualitat de l’aigua.

Truca’ns i ens encarreguem de fer el canvi de sorra per vidre en el teu filtre.