Renovació i rehabilitació de piscines

Estètica i funcionalitat.

Imprescindible, si vol fer un canvi d’imatge a la seva piscina, amb un aspecte més modern, atractiu i funcional i, alhora, gaudir d’una major comoditat i seguretat en el seu temps lliure. Compti amb un equip de professionals experts i materials de primera qualitat al seu servei.

Làmina armada

Una de les millors opcions per revestir i impermeabilitzar les piscines és la làmina armada, també coneguda com a liner. Fàcil d’instal·lar tant en piscina de nova construcció com en procés de rehabilitació. Una solució ràpida, més econòmica que altres opcions, molt més resistent i que garanteix una estanquitat perfecta amb garantia certificada de 10 anys.

Detecció de fugues

Especialistes en localització i reparació de fugues d’aigua, ja sigui en el vas de la piscina o en les canalitzacions. L’ajudem a reduir la seva despesa en consum d’aigua innecessari causat per les fugues d’aigua a la piscina.

Accessoris i complements

Per millorar les prestacions de la seva piscina.

L’ajudem a mantenir la seva piscina neta i en òptimes condicions amb l’àmplia oferta d’accessoris i complements de què disposem: escales, dutxes, contracorrents, tanques de seguretat

Accessoris per a la piscina

Servei tècnic i manteniment

Ens adaptem a les seves necessitats.

A PiscinesCosta trobarà un servei tècnic de piscines expert en la reparació de piscines i els seus equipaments: electròlisi salina, bombes, filtres, focus subaquàtics, quadres elèctrics

Disseny i implementació de plans de manteniment preventiu, acompanyats de l’ús de productes d’alta qualitat que garanteixen l’eficàcia i eficiència dels resultats. Refer-ne la vorada, substituir la càrrega filtrant de sorra per vidre, mantenir-ne els nivells químics, la correcció del pH de l’aigua, la salinitat o alcalinitat… pot ajudar a estalviar temps i diners, i a allargar l’ús de la piscina.

Personal especialitzat

Format per un equip de professionals compromesos amb la qualitat, l’excel·lència i el rigor en la nostra feina. Oferim un servei integral i un tracte personalitzat a cada client, i els busquem solucions que resolguin les seves necessitats.

Productes per a la piscina

Tot allò que l'ajudarà a millorar la qualitat i confort del seu bany.

Àmplia varietat de productes i equipament per a la piscina: netejafons, filtres i càrregues filtrants de vidre o sorra, electròlisi salina, dosificador de clor, de pH, bombes de calor…

Equipaments de filtració

Climatització de piscines

Allarguem la temporada de bany.

Solucions en climatització de piscines per escalfar l’aigua de manera eficient per allargar la temporada de bany i millorar-ne el confort.

Valorem la solució més adient en cada cas i la que s’adapta millor a les necessitats de cada client.

Cobertors de piscines

Cobertes, cobertors i mantes tèrmiques per a piscines, indispensables per conservar la qualitat de l’aigua de la piscina durant tot l’any, protegir-la durant l’hivern i garantir-hi la seguretat de qui s’hi banyi.

Sistemes de climatització

Escalfar l'aigua de manera eficient.

Sistemes de climatització per allargar la temporada de bany i millorar el confort de la seva piscina. Bombes de calor, intercanviadors, energia solar…. La millor opció per a cada necessitat.

La bomba de calor és una solució eficient per escalfar l’aigua, millorar el confort de la piscina i allargar la temporada de bany fins a la tardor.

Sistemes de climatització

Manteniment i posada a punt

Per a un millor rendiment de la piscina.

El manteniment i tractaments de l’aigua de piscines són indispensables per garantir-ne la durada. Plans preventius de manteniment de piscines públiques i privades.

Tot allò que necessiti la seva piscina, li ho podem oferir.

Manteniment particulars

Tasques de manteniment de piscines personalitzades, atenent les necessitats de cada client per gaudir d’un bany en condicions òptimes.

Manteniment comunitats

Un bon funcionament de les piscines comunitàries facilita la convivència entre els veïns. Mantenim la seva piscina en perfecte estat i en duem a terme les tasques de neteja amb la freqüència necessària i els controls químics periòdics.

Neteja de la piscina

La qualitat del bany comença amb una bona neteja de la piscina.

Equipaments i productes químics per a la neteja de piscines, com netejafons, recollidors de fulles, raspalls de paret, reguladors, floculants…

Netejafons

Sistemes de desinfecció

Electròlisi salina

Desinfecció de l’aigua mitjançant “sal natural”, en comptes de “clor químic”.  Un tractament de l’aigua de la seva piscina que en millora la qualitat i en simplifica les tasques de manteniment. Un tractament més econòmic, eficaç, natural i segur per a la pell dels que s’hi banyen.

Tenim disponibles tot tipus de peces de recanvi d’electròlisi salina per a la seva piscina.

Cloradors salins