Per què hem de fer hivernar la piscina?

Aplicant-hi el producte a la tardor, obtindrà avantatges com:

 • Facilitat per a la neteja a la primavera i reducció de l’ús de productes.
 • Reducció dels dipòsits de calç.
 • Inhibició del creixement d’algues.

Passos per fer hivernar la piscina:

 1. Netegi la piscina amb un bon raspall i un producte desincrustant, si cal; fregui bé les parets i passi-hi el netejafons.
 2. Durant l’hivern també és important mantenir els valors del pH entre 7,2-7,6. Per a això, analitzi el pH amb productes específics per a tal efecte i, si cal, s’hi afegeix un minorador o incrementador fins a aconseguir el valor dins dels paràmetres.
 3. Haurà de fer també una cloració de xoc (amb triclor GR, afegint-n’hi 10 g per m³ d’aigua).
 4. Deixi en funcionament el filtre.
 5. Després dels 4 primers passos, l’endemà afegeix-hi el “producte estrella”, 1 Hivernador: HIVERN (5 litres / 100 m³ d’aigua).
 6. Deixi en funcionament el filtre durant 8 hores per assegurar una perfecta distribució del producte a l’aigua.
 7. L’endemà, realitzi un rentat complet del filtre.
 8. Si viu en una zona de climes freds, és aconsellable fer baixar el nivell de l’aigua de la piscina per sota dels skimmers, cal buidar-ne les conduccions i el filtre i col·locar algun objecte a la superfície de la piscina per esmorteir la pressió del gel, com, per exemple, un flotador d’hibernació.
 9. En climes moderats, recomanem fer funcionar el filtre periòdicament, sempre que sigui possible.
 10. Sobretot, no oblidi cobrir la piscina amb un bon cobertor!
 11. És important repetir l’addició del producte hivernador: HIVERN cada 3 mesos.
 12. Rentat dels filtres (filtres saturats): si el manòmetre del filtre està situat a la franja vermella, vol dir que el filtre està saturat. Caldrà realitzar un contrarentat.